0947.38.3232 hotro@daibangthep.com

Chính sách Hoàn trả

  • Đối với trại hè: Nếu muốn đổi ngày tham gia, phụ huynh phải thông báo cho BTC trước 02 ngày khởi hành. BTC không chấp nhận các yêu cầu đổi ngày trễ hơn quy định. Mỗi phụ huynh được đổi ngày tối đa 03 lần, BTC sẽ không hoàn lại phí, và sẽ hỗ trợ dời lịch tham gia phù hợp cho phụ huynh.

 

  • Đối với khóa thiền và trại 01 ngày: Nếu muốn đổi ngày tham gia, học viên phải thông báo cho BTC trước 02 ngày khởi hành. BTC không chấp nhận các yêu cầu đổi ngày trễ hơn quy định. Mỗi học viên được đổi ngày tối đa 02 lần, nếu không tham gia được khóa thiền hoặc trại 01 ngày, những đóng góp của học viên sẽ được BTC dùng làm quỹ thiện nguyện – cúng dường cho các chùa hoặc các trại trẻ mồ côi.