0947.38.3232 hotro@daibangthep.com

Chính sách bảo mật

 

Thông tin cá nhân của người dùng website là điều chúng tôi tôn trọng và bảo mật. Chúng tôi chỉ yêu cầu những thông tin liên quan đến việc đăng ký khóa học và mua ấn phẩm. Thông tin này sẽ được chúng tôi lưu trữ theo quy định của pháp luật hoặc cho một mục đích cụ thể nào đó. Nếu không cần đăng nhập vào tài khoản cá nhân, người dùng, thành viên hoặc khách hàng của Đại Bàng Thép có thể truy cập vào website và trình duyệt mà không phải tiết lộ bất kỳ chi tiết cá nhân nào. Lúc này, bạn sẽ được giữ ẩn danh và chúng tôi không thể nhận biết bạn là ai.

Mục đích và phạm vi thu thập

 • Để thực hiện giao dịch, gửi thông báo sau này hoặc cung cấp dịch vụ cho bạn, chúng tôi cần thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn. Chúng tôi thu thập các loại thông tin cá nhân như: danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, số điện thoại, chi tiết thanh toán, chi tiết thanh toán bằng thẻ hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng và không hạn chế ở đó.

 

 • Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp để quản lý đơn đặt hàng của bạn, cung cấp các dịch vụ và thông tin bạn yêu cầu trên website hoặc theo yêu cầu của bạn. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng thông tin đó để quản lý tài khoản của bạn; kiểm tra và xác nhận giao dịch trực tuyến, kiểm kê việc tải dữ liệu từ web; nâng cao bố cục và nội dung trang web và làm cho nó phù hợp với người dùng; xác định khách vào web, gửi thông tin bao gồm thông tin chỗ ở và dịch vụ, trừ khi bạn có biểu hiện từ chối. Bạn có thể từ chối nhận bất kỳ thông tin tiếp thị nào từ chúng tôi bất cứ lúc nào.

 

 • Các giao dịch thanh toán trực tuyến sẽ được thực hiện bởi các đại lý Mạng lưới Quốc tế của chúng tôi. Bạn phải đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc Đại lý hoặc website là chính xác, không gây nhầm lẫn và phải thông báo cho chúng tôi khi có thay đổi.

 

Chúng tôi sẽ giữ lại chi tiết đơn đặt hàng của bạn, nhưng vì lý do bảo mật nên chúng tôi sẽ không tiết lộ trực tiếp. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của mình và không được phép chia sẻ cho bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng sai mật khẩu nếu không phải do lỗi của chúng tôi.

Phạm vi sử dụng thông tin 

 • Chúng tôi cần có thông tin của bạn để quản lý và kinh doanh website, cũng như chia sẻ cho các bên có liên quan đến công ty. Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin chúng tôi thu được để gửi cho bạn những sản phẩm hoặc dịch vụ khác trên daibangthep.com hoặc những công ty liên kết với chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi còn có thể liên lạc với bạn để hỏi ý kiến và đánh giá của bạn về những sản phẩm và dịch vụ hiện có hoặc những sản phẩm và dịch vụ mới có thể sẽ ra mắt trong tương lai. Thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ cho những công ty khác, nhưng chỉ khi cần thiết để đáp ứng nhu cầu của bạn, hoặc cho những mục đích liên quan. 

 

Chúng tôi còn dùng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ phù hợp, bảo mật việc thanh toán hoặc thanh toán tại trung tâm; hỗ trợ hệ thống chăm sóc khách hàng, quản lý khách hàng, chăm sóc và nhận phản hồi từ phía khách hàng.

 

Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin khách hàng được lưu trữ trên hệ thống máy chủ của công ty ít nhất là 02 năm và nhiều nhất là 10 năm. Công ty có thể tăng cường khả năng lưu trữ thông tin trong khi hoạt động khi cần thiết.

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 • Thông qua website daibangthep.com, người dùng có thể truy cập và sửa đổi dữ liệu cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký và cập nhật các thông tin, dữ liệu cá nhân của mình. 
 • Người dùng có thể đăng nhập trên các thiết bị khác nhau như máy tính, điện thoại, hay các công cụ khác có khả năng truy cập vào website.

 

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 • Chúng tôi chỉ thu thập các thông tin cá nhân cần thiết và phù hợp cho mục đích kinh doanh hợp lý của chúng tôi. Và chúng tôi áp dụng các biện pháp thích hợp để bảo vệ tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật của những thông tin mà người sử dụng cung cấp cho chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng đảm bảo rằng các bên thứ ba tuân thủ các biện pháp an toàn cho các thông tin mà chúng tôi chia sẻ cho họ. 
 • Thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng được thu thập, lưu trữ và bảo vệ một cách nghiêm ngặt, chính xác và bảo mật.
 • Chúng tôi sử dụng những phần mềm thu thập, lưu trữ thông tin riêng biệt và chỉ hoạt động trên hệ thống máy chủ và hệ thống máy chủ dự phòng của chúng tôi. 
 • Việc bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng là hoàn toàn và sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

 • Nếu thông tin cá nhân của thành viên bị tiết lộ cho bên thứ 3, thành viên có thể gửi thư khiếu nại đến Ban quản trị của Đại Bàng Thép hoặc qua email. 

Email: daibangthep@gnh.edu.vn  

 • Công ty sẽ tiến hành các bước xác minh và xử lý các nội dung khiếu nại. 
 • Thời hạn xử lý khiếu nại về thông tin cá nhân là 15 ngày.